THE GENDER OF COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS

Article OPEN
Shkelqim Millaku; Xhevahire Topanica;
(2016)

In Albanian and English we have three kinds of gender: masculine, feminine and neuter. In Albanian language we have this concept for gender: “Gjinia është një nga kategoritë gramatikore më karakteristikë për emrat në gjuhën shqipe. Nga natyra e saj, ajo dallohet nga ka... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Article, 2016)
  • Cite this publication