Dužina sisanja kod teladi i počeci upotrebe kravljeg mleka u ljudskoj ishrani: potencijali izotopskih analiza

Conference object Serbian OPEN
Živaljević, Ivana; Dimitrijević, Vesna; Stefanović, Sofija; Balasse, Marie;
(2018)

Pored brojnih društvenih i ekonomskih promena, kao i promena u ljudsko-životinjskim odnosima, domestikacija životinja omogućila je i pojavu nove namirnice u ljudskoj ishrani: životinjskog mleka. Ranije se pretpostavljalo da eksploatacija mleka nije predstavljala ključni... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2018)
  • Funded by
  • Cite this publication