publication . Other literature type . Article . 1986

Een Fragment Van Een 'Knight Jug' Uit Wenduine

Cools, E.;
Open Access
  • Published: 01 Jun 1986
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Het strand te Wenduine (gemeente De Haan) is sinds lang bekend als archeologische vindplaats. Vooral Romeinse, maar ook heel wat middeleeuwse vondsten zijn er aan het licht gekomen en een aantal van deze voorwerpen is permanent tentoongesteld in het voormalig gemeentehuis van Wenduine. Bij een eerste summier onderzoek van een omvangrijke privé-verzameling werd onze aandacht getrokken door een zwaar beschadigd beeldfragmentje dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de karakteristieke versiering van een <em>knight </em><em>jug. </em>Deze benaming - letterlijk vertaald: ridderkan- is te verklaren door de aanwezigheid van twee tot vier geharnaste en van een schild voo...
Subjects
free text keywords: archaeology, Belgian coast, ceramics
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 2 versions
Zenodo
Other literature type . 1986
Provider: Datacite
ZENODO
Article . 1986
Provider: ZENODO
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Other literature type . Article . 1986

Een Fragment Van Een 'Knight Jug' Uit Wenduine

Cools, E.;