Stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych u osób uprawiających balet po urazie sportowym oraz przeciążeniach narządu ruchu = The use of physical therapy in people practicing ballet trauma and sports overload the musculoskeletal system

Article English OPEN
Michalczak, Magdalena; Bojarczuk, Katarzyna; Smoleń, Agata;
(2016)

Michalczak Magdalena, Bojarczuk Katarzyna, Smoleń Agata. Stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych u osób uprawiających balet po urazie sportowym oraz przeciążeniach narządu ruchu = The use of physical therapy in people practicing ballet trauma and sports overload the mu... View more
Share - Bookmark