Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900585

Book OPEN
Tomczykowska, Paulina et al. (2014)

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900585 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900585 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Scientific Council prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland), dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland), dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland), dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) Editorial Board Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland), Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic), Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova (Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland), Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy (Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland), Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland) Advisory Board Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland), Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic). Reviewers: prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland), dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) E d i t o r s - i n - C h i e f Anatoliy Gozhenko Walery Zukow C o - e d i t o r s Radosław Muszkieta Marek Napierała A s s o c i a t e E d i t o r s Iwona Czerwinska Pawluk Mariusz Klimczyk Mirosława Cieślicka Adam Szulc S e c r e t a r y Bartłomiej Niespodziński © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper" Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl ISBN 9781329900585 Liczba znaków: 1 056 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 133 x 1 000 znaków (ryczałt) = 133 000 znaków. Razem: Liczba znaków: 1 189 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 29,725 arkuszy wydawniczych. Number of characters: 1 056 000 (with abstracts). Number of images: 133 x 1000 characters (lump sum) = 133 000 characters. Total: Number of characters: 1 189 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 29,725 sheet publications. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46598 Content: Introduction ........................................................................................................................................................... 5 Współczesne oblicze kalisteniki. Street workout jako nowa dyscyplina sportowa The modern face of calisthenics. Street workout as a new discipline of sport Paulina Tomczykowska ……………………………………………………………….……………….…..… 011-020 Endothelial dysfunction - the triggering mechanism of development of thrombohazard in pregnant women with severe preeclampsia E.N. Saleh ………………………………………………………………………….……….……………..….. 021-028 Changes Of Prostate Specific Antigen Levels After Transurethral Resection Of Prostate In Patients With Benign Prostatic Hyperplasia Rateb Daowd, Adnan Al ahmad …………………………………………………………………………….. 029-036 The factors influencing the physician - patient relationship – the case study of Poland Agnieszka Chwiałkowska ………………………………………………………………………..………...… 037-050 Pharmacological, Phytochemical and Physicochemical properties of methanol extracts and its fraction of Erioglossum rubiginosum leaves S.M. Masud Rana, Md. Mustahsan Billah, Zannatul Naim, Amirul Islam, Shantanu Barua ………….. 051-062 Morphologic and immunohistochemical peculiarities of the coagulated cervix after various surgical operations T.D. Zadorozhnaya, A.G. Kornatskaya, M.V. Tsvigun ….............................................................................. 063-070 Nordic Walking jako forma aktywności dla ludzi w różnym wieku Nordic Walking as a form of activity for people of all ages Barbara Dix, Karol Görner, Małgorzata Błeńska, Jakub Kortas, Walery Zukow ……………....…..….. 071-092 Identification of laryngeal nerves in surgical wound and prevention from paresis while operating on the thyroid gland Yaroslaw Roznowski ………………………………………………………………………………..…...…… 093-100 Odzwierciedlenie jakości wód w atrakcyjności turystycznej Zbiornika Koronowskiego Reflection of tourist attractiveness in the water quality of Koronowski reservoir Dawid Szatten ………………………………………………………………………………….....……….….. 101-110 Sylwetka instruktora rekreacji ruchowej The silhouette of the recreation instructor mobility Dix Barbara, Prusik Krzysztof, Żołnowski Krzysztof, Mościńska Dorota, Zukow Walery ………..…… 111-120 Изучение взаимодействия вирусов парагриппа с чувствительными культурами клеток Research of interaction of viruses of parainfluenza with sensitive cellular cultures В.А. Дивоча Divocha V.A. …………………………………………………………………………..………………...…… 123-132 Budowanie wizerunku w ochronie zdrowia na przykładzie lekarzy w Polsce Building the reputation in the health industry. The case of physician in Poland Joanna Turkiewicz …………………………………………………………………………………..……… 133-142 The impact of magnetostimulation on the effectiveness of rehabilitation of patients after completed couple strokes of the brain Wpływ magnetostymulacji na skuteczność rehabilitacji pacjentów po przebytych udarach mózgu Krystyna Matysek, Anna Nalazek, Ewa Trela, Walery Zukow …………………………………….…………………..………….. 143-154 Факторы риска опухолевой прогрессии при неопластических заболеваниях шейки матки Risk factors for tumor progression of neoplastic cerviсal lesions Zaporozhan VN Marichereda VG, Dimcheva LI Запорожан В.Н., Маричереда В.Г., Димчева Л.И. …………………….......................................…….…..…. 155-166 Zarządzanie klubem sportowym na przykładzie Indykpolu AZS Olsztyn Sports club’s management based on an example of Indykpol AZS Olsztyn Adam Krystian Wiśniewski …………………………………………………………………...……….….. 167-176 Cena kinetyczna ruchów funkcjonalnych w kończynie górnej, u osób po urazie rdzenia w odcinku szyjnym kręgosłupa, za pomocą urządzenia Biodex System 4 Pro Kinetic assessment of functional upper extremity movements in people after C6-C7 spinal cord injury using Biodex System 4 PRO Styczyńska Hanna, Radzimińska Agnieszka, Jeziorski Przemysław, Bułatowicz Irena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Zukow Walery ……………………………………………………………….……….. 179-190 Оцінка стану здоров'я населення найбільш радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи районів Житомирської та Рівненської областей Evaluation of the health status of Zhytomyr and Rivne oblasts inhabitants who suffered the most from radioactive contamination due to the Chernobyl catastrophe Хоменко І.М. Khomenko I. M. ………………………………………………….…………………………………….…… 191-202 Vasomotor endothelial function and microcirculation in elderly patients with isolated systolic arterial hypertension: influence of "dry" carbonic baths and general low-frequency magnetotherapy Alypova E.E. ………………………………………………………………………………………..….……. 203-210 Микробиологический портрет биоценоза влагалища пациенток, работающих на железнодорожном транспорте Одесской железной дороги The microbiological portrait of biocenosis in patients, who work at the railway transport in Odessa Railway Station Тимофеева С.В. Timofeyeva S.V. ………………………………………………………………..…………..…………..……. 211-222 Wpływ ćwiczeń rozciągających na mięśnie kulszowo-goleniowe Effect of stretching exercises for the ischio-shin muscles Radzimińska Agnieszka, Leszczyszyn Sylwia, Garstka Wojciech, Bułatowicz Irena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Strojek Katarzyna, Zukow Walery …………………………………………….……. 223-232 Pływanie jako forma aktywnej rehabilitacji osób z urazem rdzenia kręgowego na wysokości C7 Swimming as a Form of Active Rehabilitation for Patients with Spinal Cord Injury at the C7 Level Radzimińska Agnieszka, Kos Agnieszka, Bułatowicz Irena, Struensee Marcin, Janowiak‑Maciejewska Katarzyna, Styczyńska Hanna, Kaźmierczak Urszula, Zukow Walery ……………..…..……………………………………………………………………………………….…..… 233-242 Influenza A/H1N1 California virus in pregnancy: the latest methods of treatment Shpak I.V. ……………………………………………………………………………………………….…… 243-250 VIIІ Международный симпозиум “Актуальные проблемы биофизической медицины” 14-17 мая 2014 г. Киев. Ukraine. Информационное письмо Международная академия проблем гипоксии, Национальная Академия Наук Украины, Государственное космическое агентство Украины, Национальная академия медицинских наук Украины, Министерство здравоохранения Украины, Институт физиологии им. А.А.Богомольца ………………………..… 251-252 VIIІ International Symposium "Modern Problems of biophysical medicine" 14-17 May 2014 Kiev, Ukraine. The information letter International Hypoxia Research Academy, National Academy of Sciences of Ukraine, NAHU, NAMSU, MHU, Bogomoletz Institute of Physiology ……………………………………………………………….…….…. 253-254 “ХІІI чтения им. В.В. Подвысоцкого” Конференция будет проходить 22-23 мая 2014 года в г. Одессе, Украина Министерство здравоохранения Украини, Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины приглашает Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции ...................................................................................................................…. 255-258 Вплив «сухих» вуглекислих ванн і загальної низькочастотної магнітотерапії на циркадний ритм артеріального тиску та варіабельність серцевого ритму у хворих похилого віку з різними варіантами артеріальної гіпертензії Influence of "dry" carbonic baths and general low-frequency magnetotherapy on parameters of 24-hour blood pressure profile and variability of heart rhythm in elderly patients with different variants of arterial hypertension Влияние «сухих» углекислых ванн и общей низкочастотной магнитотерапии на циркадный ритм артериального давления и вариабельность сердечного ритма у больных пожилого возраста с различными вариантами артериальной гипертензии О.Є. Алипова, M. Ciślicka, R. Muszkieta, W. Zukow Е.Е. Алыпова, M. Ciślicka, R. Muszkieta, W. Zukow O.E. Alypova, M. Ciślicka, R. Muszkieta, W. Zukow ……………………………………….……………. 259-272 Zdrowotne i rekreacyjne walory uprawiania Nordic Walking Health and recreational values of practicing Nordic Walking Prusik Krzysztof, Dix Barbara, Iermakov Sergii, Okniński Janusz, Zukow Walery ……………...…… 273-288 Reaction of the humoral immunity link on the impermeable corneal injury at the conservative and surgical treatment method Herasymets A.Yu., Gudima А.А., Herasymets I.I. …………………………………………..……………. 289-298 Peculiarities of health, physical and psycho-motor development of children who were born by assisted reproductive technology in early neonatal period and at the first year of life Gan R., Beketova G. ……………………………………………………………………………..……….…. 297-304 V Международная электронная научно-практическая конференция «Психологические, педагогические и медико-биологические аспекты физического воспитания и спорта» 21-25 апреля 2014 года в г. Одессе, Украина МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ, Государственное учреждение «ЮЖНО-УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.Д. УШИНСКОГО», Национальный университет «ОДЕССКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ», АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ УКРАИНЫ ……………………………...…………………………………..…… 305-308 V Международная электронная конференция студентов и молодых ученых «Физическая культура и здоровье разных групп населения» 21-25 апреля 2014 в г. Одессе, Украина МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ, ЮЖНО-УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. К.Д. УШИНСКОГО ………………………………………………………...……….……. 309-310 Peculiarities of pollinosis in Odessa Garmider O.V., Gozhenko A.L. …………………………………………………………………....….….. 311-322 Стан антиокиснювального гомеостазу у щурів з алергічним дерматитом Antioxidant status in rats homeostasis with atopic dermatitis Березнякова А.І., Черемісіна В.Ф., Жемела О.Д. Bereznyakova A.I., Cheremisina V.F., Zhemela O.D. …………………………………………….……… 323-334 Changes in the hemostasis system developing during pregnancy Zaporozhan V.N., Tarabrin O.A., Salekh E.N. ……………………………………………...…….…..….. 335-340 The fatty acid composition of plasma lipid at hypoheparinemia Особенности жирнокислотного состава липидов крови при гипогепаринемии С.Г. Котюжинская, В. Жуков Kotjuzhinskaja S., Zukow W. ………………………………………………………………….….....……. 341-354 GNSS equipment as a new device for fast measuring and mapping of river sandbar morphology Habel Michał Janusz, Harłoziński Kazimierz ……………………………………………………..…..…. 355-362 Rola sportu w kreowaniu postaw przedsiębiorczych Role of sport in creating entrepreneurial postures Bubiak Bogumiła …………………………………………………………………………………….…….. 363-376 The role of endothelial dysfunction for pregnancy complications occurrence with asiderotic anemia in pregnant women Ancheva I.A. ………………………………………………………………………………………….…….. 377-380 Патофизиологические особенности сформированных классов дизрегуляторных состояний у водителей автомобильного транспорта Physiopathology features of the formed classes of dysregulation states for drivers of motor transport Щулипенко Л. И., Горша О.В. Shchulipenko L.I., Gorsha O.V. ………………………………………………………..…………….……. 381-392 Skriningowe skal klinimetryczne stosowane w diagnostyce zaburzeń funkcji poznawczych w otępieniu. Przegląd systematyczny Screening clinimetric scales applied in the diagnostics of disorders of cognitive functions of dementia. Systematic review Ciesielska Natalia, Sokołowski Remigiusz, Kędziora-Kornatowska Kornelia, Podhorecka Marta, Kozakiewicz Mariusz, Jurczak Weronika, Salwa Grzegorz, Zukow Walery ………………….……….. 393-410 Leader, przewodnik, instruktor, trener i sędzia Nordic Walking – system przygotowania kadry w dwóch największych organizacjach zajmujących się propagowaniem Nordic Walking w Polsce Leader, guide, instructor, trainer and judge of the Nordic system of preparation of cadres in the two largest organizations dealing with the promotion of Nordic Walking in Poland Gotowski Rafał, Łątka Alicja, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Nalazek Anna, Zukow Walery …………………………………………………………………………………………….… 411-420 Nordic Walking instructor training in Great Britain and Poland - Case studies Gotowski Rafal, Żurawik Marta …………………………………………………………………..………. 421-434 Rola witamin i soli mineralnych w wysiłku fizycznym The role of vitamins and mineral salts in physical exercise Florczak Paweł, Gotowski Rafał, Zukow Walery, Muszkieta Radosław, Napierała Marek, Cieślicka Mirosława, Nalazek Anna, Rabant Hubert ....................................................................................................................... 435-446 Clinic and ultrasound parallels of ovarian intra-abdominal bleedings in the women of reproductive age Nazarenko O. ................................................................................................................................................... 447-454 Туристические достоинства водного пути Висла – Одра Touristic value of Vistula-Oder international waterway Babiński Zygmunt, Habel Michał Janusz …………………………………………………………………. 455-462 Poly (ADP-ribose) polymerase inhibitor 4-hydroxyquinazoline exerts a protective effect against concanavalin A-induced hepatitis in mice Grushka Nataliya, Makogon Nataliya, Pavlovych Svitlana, Bryzgina Tatyana, Martynova Tatyana, Sukhina Vera, Yanchiy Roman ……………………………………………………………………………… 463-468 Поліморфізм гена інтерлейкіна 1β(С-511Т) у дітей із рецидивуючими респіраторними інфекціями C-511T polymorphism of the interleukin 1β gene of patients with chronic inflammatory processes of the paranasal sinuses Полиморфизм гена интерлейкина 1β(С-511Т) у детей с рецидивирующими респираторными инфекциями С.А. Левицкая, В.В. Буяло, А.И. Гоженко S.А. Levytska, V.V. Buyalo, A.I.Gozenko С.А. Левицька, В.В. Буяло, А.І. Гоженко ………………………………………………………………… 469-476 Методы определения поглощенной дозы нано- и микро-частиц аэрозоля органами дыхания животных Assessment methods for a dose of nano- and micro-particle spray absorbed by animals respiratory organs Kashuba N.A. ……………………………………………………………………………………………....….. 477-482 Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education, Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation. Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Book, 2014)
  • Cite this publication