publication . Article . Under curation

Râvîden Cehalet Vasfını Kaldıran Durumlar

İbrahim Gökçe;
Open Access
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Muhaddisler hadislerin güvenliğini önemsemişlerdir. Hadislerin güvenliğini etkileyen şeyleri tespit etmek için çaba harcamışlardır. Onların hadislerin güvenliğine yönelik tehdit olarak gördükleri konulardan birisi de râvîlerin kimlikleri ve adaletleri hakkında bilgiye ulaşılamamasıdır. Meçhul râvîleri hadislerin sıhhati önünde bir engel olarak gören muhaddisler, aynı zamanda râvîlerden cehaleti kaldıran sebepleri de araştırmış ve bu konudaki fikirlerini ifade etmişlerdir. Çünkü hadislerin sıhhati büyük oranda râvîlerin...
Persistent Identifiers
Download from
Any information missing or wrong?Report an Issue