Cechy somatyczne i sprawność dzieci i młodzieży z wybranych szkół regionu bydgoskiego = Somatic features and efficiency of children and youth from the selected school of Bydgoszcz region

Book OPEN
Wierzbowski, Łukasz Piotr et al.;
(2017)
  • Publisher: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Polska
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.1039563, doi: 10.5281/zenodo.1039562
  • Subject: cechy somatyczne | sprawność | dzieci i młodzież | szkoła | region bydgoski | somatic features | efficiency | children and youth | school | Bydgoszcz region

Napierała Marek Red., Zukow Walery Red. (2017). Cechy somatyczne i sprawność dzieci i młodzieży z wybranych szkół regionu bydgoskiego = Somatic features and efficiency of children and youth from the selected school of Bydgoszcz region. RSW. Radom. 160 s. ISBN 9781387327... View more
Share - Bookmark