Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the characteristics of the illness and physical examination - a literature review

Article OPEN
Agnieszka Radzimińska; Agnieszka Anna Zimmermann; Magdalena Weber-Rajek; Katarzyna Strojek; Irena Bułatowicz; Aleksander Goch; Walery Zukow;
(2015)

Radzimińska Agnieszka, Zimmermann Agnieszka Anna, Weber-Rajek Magdalena, Strojek Katarzyna, Bułatowicz Irena, Goch Aleksander, Zukow Walery. Jałowe martwice kości, charakterystyka choroby i postępowanie fizykalne – przegląd literatury = Sterile necrosis of bone, the cha... View more
Share - Bookmark