publication . Research . 2017

Onderzoek naar de kosten digitale duurzaamheid

Herman Uffen; Tamar Kinkel; Chris Groeneveld; B.A. Wiendels; E.J. Kuppe;
Open Access Dutch; Flemish
  • Published: 10 Jan 2017
Abstract
Het project ‘inzicht in de kosten van duurzame toegang’ is onderdeel van het werkprogramma Digitaal Erfgoed Houdbaar van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en heeft als doel om de kosten met betrekking tot digitale duurzaamheid zichtbaar te maken en te beheersen, zowel op instellingsniveau als op (boven)sectoraal niveau. Het volume van digitale informatie neemt snel toe en daarmee de kosten van duurzaam beheer en behoud van digitaal erfgoed. Dit vergroot de urgentie om de kosten in kaart te brengen en te beheersen. In veel gevallen wordt, of werd tot voor kort, op projectbasis aan digitale duurzaamheid gewerkt. Ook de financieringsstromen worden vaak bepaald doo...
Persistent Identifiers
Subjects
free text keywords: duurzame toegang, Digitale duurzaamheid, Cost models, Kostenmodel
Download from
ZENODO
Research . 2017
Provider: ZENODO
Any information missing or wrong?Report an Issue