publication . Book . Other literature type . 2019

Pierwsze fundamenty kapitalizmu behawioralnego - Inwentaryzacja nowej odmiany kapitalizmu

Herteux, Andreas;
Open Access Polish
  • Published: 29 Oct 2019
Abstract
Świat zmian umożliwia nowej odmianie kapitalizmu zdobywanie coraz większej władzy i wpływów. Poprzez rozwój technologiczny kapitalizm w coraz większym stopniu wpływa na życie społeczne, polityczne, gospodarcze i indywidualne, a jego mechanizmy nie zostały dotychczas jasno określone.<br> Luka ta zamyka model kapitalizmu behawioralnego, który daje przybliżoną strukturę, która powinna umożliwić ogólną dyskusję.<br> Monografia ta składa się z wcześniejszych publikacji publicystycznych i naukowych i uzupełnia je częściami dyskusji. <strong>Es handelt sich dabei um die Übersetzung der Monographie:</strong> "Erste Grundlagen des Verhaltenskapitalismus: Bestandsaufnahme...
Subjects
free text keywords: Verhaltenskapitalismus, Behavioral Capitalism, Behavioural Capitalism, Kapitalismus, Capitalism, Herteux, Andreas Herteux, Erich von Werner, Gesellschaft, Society, Economics, Wirtschaft, Volkswirtschaft
Download fromView all 3 versions
ZENODO
Book . 2019
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Any information missing or wrong?Report an Issue