Reka Bentuk, Pemodelan dan Penyelakuan Litar Penyongsang Tersambung Talian Fasa Tunggal

Conference object Malay OPEN
Mohd Muzani Mohamad Saperi; Yushaizad Yusof; Ahmad Asrul Ibrahim;
(2019)

Kertas kerja ini memberi tumpuan kepada membangunkan model fasa tunggal penyongsang punca voltan tersambung talian untuk digunakan dalam memperbaiki faktor kuasa dan memampas kuasa reaktif dalam sistem talian fasa tunggal terutamnya yang memounyai beban induktif. Prisip... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2019)
  • Cite this publication