publication . Article . Part of book or chapter of book . Research . 2019

Social Darwinism

Naomi Beck;
Open Access Catalan; Valencian
  • Published: 30 Jun 2019
  • Publisher: Contributions to science
Abstract
El món del saber mai no fou el mateix a partir del 24 de novembre de 1859. Fins i tot, les persones a qui més plau posar èmfasi en la dimensió anònima i col·lectiva de l'avenç científic es veuen obligades a acceptar la fulminant aportació d'una sola i senzilla teoria, l'exposada per Charles Darwin a L'origen de les espècies, el 1859. Estudiosos de tots els àmbits van voler incorporar el descobriment del naturalista anglès a les seves pròpies teories. En totes les ciències socials, des de l'etnologia fins a la politologia, des de la sociologia fins a la història, va sorgir l'afany d'incorporar un evolucionisme ajustat a nocions com les de selecció natural, lluita...
Subjects
free text keywords: Political Science and International Relations, History, General Medicine, Bioökonomik, Definition, Capitalism, Darwinism, Philosophy, Altruism, media_common.quotation_subject, media_common, Social Darwinism, Environmental ethics, Socialism, Charles darwin, Genealogy, Philosophy of science, Survival of the fittest, Encyclopedia, History of science, Universal Darwinism, Galton's problem, ddc:330
Related Organizations
Communities
Digital Humanities and Cultural Heritage
Any information missing or wrong?Report an Issue