publication . Other literature type . Report . Book . 2019

How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Guidelines

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...
Open Access English
  • Published: 10 Mar 2019
  • Publisher: Zenodo
  • Country: Belgium
Abstract
***Abstract in English below*** Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom <em>know-how</em>, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wyko...
Subjects
free text keywords: Cultural heritage, Digital humanities, Research data, FAIR, Humanistyka cyfrowa, Dziedzictwo kulturowe
Related Organizations
Communities
DARIAH EU
Digital Humanities and Cultural Heritage
Download fromView all 7 versions
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Other literature type . Report . Book . 2019

How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Guidelines

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; ...