Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578

Book OPEN
Szark-Eckardt, Mirosława et al. (2014)

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Scientific Council prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland), dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland), dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland), dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) Editorial Board Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland), Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic), Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova (Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland), Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy (Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland), Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland) Advisory Board Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland), Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic). Reviewers: prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland), dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) E d i t o r s - i n - C h i e f Anatoliy Gozhenko Walery Zukow C o - e d i t o r s Radosław Muszkieta Marek Napierała A s s o c i a t e E d i t o r s Iwona Czerwinska Pawluk Mariusz Klimczyk Mirosława Cieślicka Adam Szulc S e c r e t a r y Bartłomiej Niespodziński © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper" Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl ISBN 9781329900578 Liczba znaków: 1 645 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 477 x 1 000 znaków (ryczałt) = 477 000 znaków. Razem: Liczba znaków: 2 122 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 53,05 arkuszy wydawniczych. Number of characters: 1 645 000 (with abstracts). Number of images: 477 x 1000 characters (lump sum) = 477 000 characters. Total: Number of characters: 2 122 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 53,05 sheet publications. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46387 Content: Introduction ........................................................................................................................................................... 5 Szark-Eckardt Mirosława, Łuczak Marta, Żukowska Hanna, Zukow Walery. The motivation of women to engage in motor activity = Motywacja kobiet do uprawiania aktywności ruchowej. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 7-28. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Szark-Eckardt Mirosława, Urbańska Agata, Żukowska Hanna, Zukow Walery. Level of knowledge and attitudes towards youth tourism high school students = Poziom wiedzy i postawy wobec turystyki młodzieży gimnazjalnej. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 29-54. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Katarzyna, Prusik Krzysztof, Bartik Pavol, Dix Barbara, Szewczyk Piotr, Zukow Walery. Selected elements of the tourist and leisure activities of young people aged 16-18 years of age and their families = Wybrane elementy aktywności rekreacyjno-turystycznej młodzieży w wieku 16-18 lat i ich rodzin. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 55-88. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Tolstanov A.K., Gozhenko A.I., Levytska S.А., Buyalo V.V. The indicators of systemic immunity in children with recurrent respiratory infections = Показники системного імунітету у дітей, що часто і тривало хворіють. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 89-96. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Коvshar I. P., Dubinina V. G., Shnayder S.A., Nalazek A., Zukow W. Aesthetic restoration at the conditions of multi-disciplinary dental clinic = эстетическое протезирование в условиях многопрофильной университетской стоматологической клиники. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 97-110. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Akymenko V.Y., Yarygin A.V., Khodakovskaya V.A., Avramenko L.M., Grygus I.M. The principles of sanitary and epidemiological restrictions of artificial ultraviolet rays emanation in sun parlors = Zasady Sanitarno-Epidemiologiczna ograniczenia sztucznych emanacją promienie ultrafioletowe Solaria. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 111-122. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Selskyy P.R. The substantiation of information technologies efficiency for improvement of quality of treatment-and-prophylactic work at the primary level = Обоснование эффективности информационных технологий для улучшения качества лечебно-профилактической работы на первичном уровне. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 123-132. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gozhenko A. I., Kovalevskaya L. A., Gorbenko T. N., Muszkieta R., Nalazek A., Zukow W. Changes of renal functional state under the influence of therapy of pentoxyphyline and reopoliglucine in patients with chronic obstructive disease of lung = Зміни функціонального стану нирок під впливом терапії пентоксифіліном і реополіглюкіном у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 133-158. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Коvalevskaya L.А., Gozhenko A.I., Povetkina Т.N. Research of the cardiac rhythm variability at juvenile arterial hypertension and hypertensive disease = Изучение вариабельности сердечного ритма при ювенильной артериальной гипертензии и гипертонической болезни. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 159-172. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gladchook I.Z., Nazarenko O.Ya., Muszkieta R., Nalazek A., Zukow W. Specific urogenital infection in the patients with urogenital non-purulent ovarian pathology = Специфическая урогенитальная инфекция у больных с ургентной негнойной патологией яичника. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 173-184. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Regeda M.M., Regeda M.S., Deribon E.L., Zukow W. The role of disturbances of lipid peroxydations and antioxidant systems in pathogenesis development experimental pneumonia and its correction with corvitini = Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі розвитку експериментальної пневмонії та корекція їх корвітином. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 185-202. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Grygus I., Romanyshyn M. Clinical review of physical therapy intervention for ataxia = Przegląd kliniczny terapią fizyczną przy ataksji. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 203-212. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Tarabrin O.O., Kushnir O.S., Sherbakov S.S., Zukow W. Changes in the system of hemostasis in patients with malignant diseases of the hepatoduodenal zone = Зміни у системі гемостазу у хворих із злоякісними захворюваннями гепатодуоденальної зони. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 213-224. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kopach O. E., Gudyma A. A. Effect of salts of copper and zinc on dynamics cytolytic process in mechanical trauma varying severity. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 225-232. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Zaporozhan V.M., Romak R.P. Epigenetic regulation of the proliferation in breast tumours. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 233-238. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Byzdra Krzysztof, Fiszer Karolina, Stępniak Robert, Mikołajczyk Janusz. Development of speed in short distance practice girls at age between 12-13 years = Rozwój szybkości u dziewczynek w treningu sprinterskim w wieku 12-13 lat. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 239-252. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Byzdra Krzysztof, Stępniak Robert, Kamrowska-Nowak Maria, Majchrzak Katarzyna. Comparison of loads of practice in two-year-practice macro cycles in shortdistance speed runs = Porównanie obciążeń treningowych w dwuletnim makrocyklu szkoleniowym w biegach krótkich. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 253-260. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Byzdra Krzysztof, Skrzypczyńska Agata, Piątek Mirosław, Stępniak Robert. Physical activity and development of physical fitness at boys at age between 13 and 15 years old = Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13 – 15. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 261-274. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Zaporozhan V. N., Bajora I. I, Karpenko I. I., Kozlov V. P., Naidenko N. V., Kozlov I. V., Zukow W. Intramyocardial transplantation of peripheral progenitor cells in patients with ischemic cardiomyopathy and carriage of the 4G/5G polymorphism of plasminogen activator inhibitor type 1 gene (PAI-1). [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 275-286. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Moshynsky Viktor, Grygus Igor, Mykhaylova Natalya. Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę = Principles of assessing the potential of tourism landscape drained calculations based on biomass plant and ground water supply. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 287-300. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kotyuzhynskaya S., Gozhenko A. State lipid transport system in patients with severe conditions, which are accompanied by hyperheparinemia = Состояние липидтранспортной системы у больных с патологическими состояниями, сопровождающимися гипергепаринемией. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 301-308. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Charzyńska-Gula Marianna, Długosz Magdalena, Kocka Katarzyna, Bartoszek Agnieszka, Irzmańska‑Hudziak Anna. Bierne palenie tytoniu jako element świadomości zdrowotnej uczniów – analiza retrospektywna = Passive smoking as an element of students’ health awareness – a retrospective analysis. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 309-324. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Stebliuk V., Striltsiv O., Omelchenko O. Combined psycho-physical neurofeedback therapy in the stimulant addiction treatment: clinical-psychological and EEG/fMRI study. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 325-336. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Urszula Kaźmierczak, Irena Bułatowicz, Agnieszka Radzimińska, Katarzyna Strojek, Walery Zukow. Zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii = Abnormal attitudes that occur in women after mastectomy. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 337-346. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kutia S.A., Pikalyuk V.S., Shaymardanova L.R., Zukow W. Famous morphologists who died young. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 347-358. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kaźmierczak Urszula, Smużyńska Martyna, Bułatowicz Irena, Zniszcza Paweł, Zukow Walery. Ocena wpływu wskaźników masy ciała i aktywności fizycznej na skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży = Impact assessment indicators of body weight and physical activity on the curvature of the spine in children and adolescents. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 359-374. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Szark-Eckardt Mirosława, Ucińska Monika, Żukowska Hanna, Zukow Walery. Turystyka wśród młodzieży zespołu szkół i placówek w Radziejowie – motywacje i preferencje = Tourism among the youth and schools team in Radziejów-motivations and preferences. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 375-400. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Bartik Pavol, Iermakov Sergii, Garapuczyk Agnieszka, Zukow Walery. Ocena poziomu rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej ogólnej dziewcząt w wieku 10-14 lat = Assessment of the level of physical development and physical fitness overall girls aged 10-14 years. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 401-418. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Katarzyna, Bartik Pavol, Iermakov Sergii, Hlades Agnieszka, Zukow Walery. Poziom sprawności samoobsługowej u kobiet w wieku 50-60 lat = The level of self-efficiency in women aged 50-60 years. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 419-434. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Stankiewicz Błażej, Bartik Pavol, Tarasiuk Paweł, Kortas Jakub, Zukow Walery. Struktura i dynamika obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegacza na orientację klasy mistrzowskiej w rocznym makrocyklu treningowo-startowym = The structure and the dynamics of training loads by runner orienteering Championship in the annual macrocikle training-start. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 435-446. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Görner Karol, Nowakowski Karol, Zukow Walery. Analiza obciążeń treningowych zrealizowanych przez biegaczkę na średnich dystansach = Analysis of the training burden by runner at medium distances. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 447-470. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Mandzáková Martina, Limanowska Karolina, Zukow Walery. Wpływ dymorfizmu płciowego w rozwój fizycznym i sprawność motoryczną 13- latków = Effects of sexual dimorphism in the development of physical and motor efficiency 13 - year-olds. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 471-490. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Kortas Jakub, Mandzáková Martina, Wieczorkiewicz Jerzy, Zukow Walery. Próba oceny rozwoju fizycznego i sprawności motorycznej chłopców w wieku 12, 13 i 14 lat = An attempt to assess the development of physical and motor fitness of boys aged 12, 13 and 14 years. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 491-502. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Sokalska Marta, Zukow Walery. Wpływ rozwoju cech somatycznych na poziom zdolności motorycznych dziewcząt i chłopców w wieku 11 – 12 lat = The impact of the development on the level of somatic motor skills of boys and girls aged 11 - 12 years. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 503-514. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Kortas Jakub, Bielawa Łukasz, Malecha Fabiola, Prusik Katarzyna, Wiech Monika, Ossowski Zbigniew, Zukow Walery. Zróżnicowanie w rozwoju fizycznym oraz motorycznym kobiet w wieku 60 – 79 lat = Variation in the development of physical and motoric women aged 60 to 79 years. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 515-532. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikołajczyk Janusz, Byzdra Krzysztof, Stępniak Robert, Zukow Walery. Dynamika zmian wyników w trójskoku kobiet w latach 1990 – 2011 = Dynamics of changes in results of women triple jump in the 1990-2011. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 533-546. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Goncharenko A.A. Badyuk N. S. О влиянии изменения климата на заболеваемость населения одесской области = About the influence of climate change on the morbity rate of the general population of Odessa region. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 547-556. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Vis’tak HI, Kozyavkina OV, Popovych IL, Zukow W. Vegetotropic effects of bioactive water Naftussya SPA truskavets’ and their thyroide, metabolic and haemodynamic accompaniments at the women = Вегетотропные эффекты биоактивной воды Нафтуся курорта Трускавець и их тироидное, метаболическое и гемодинамическое сопровождение у женщин. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 557-582. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Grygus Igor, Kuczer Tetyana. Оптимізація фізичної підготовленості студентів з різним типом автономної нервової системи = Optimization of physical fitness of students with different types of autonomic nervous system. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 583-604. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Boiarkina A.V., Potapov A.L., Babanin A.A., Pivovarenko S.A., Fedosov I.E., Skoritskiy I.V. Do preoperative psychological condition and μ1-opioid receptor gene polymorphism 118A>G affect opioid analgesia efficacy after major urological surgeries? [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 605-612. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Bazhora Yu.I., Amosova A.V., Tarabrin O.A., Chesnokova M.M. Features of the hemostasis system state in patients with pulmonary tuberculosis detected by the method of low-frequency vibration piezoelectric hemocoagulography. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 613-624. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Sukhanov AA. Correction of the hemostatic system using extracorporeal methods in patients with opioid dependence = Коррекция системы гемостаза у больных с синдромом зависимостью от опиоидов. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 625-634. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gozhenko AI, Kravchuk AV, Romaniv LV, Sirman VM. Clinical Pathophysiology of Proteinuria in Diabetics = Клінічна патофізіологія протеїнурії у хворих на цукровий діабет. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 635-648. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Eksterowicz Jerzy, Napierała Marek, Zukow Walery. Somatic construction indicators of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz students of physical education direction in 2013 year = Wskaźniki budowy somatycznej studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z kierunku wychowanie fizyczne w 2013 roku. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 649-664. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Zavoloka A.V. Benignant breast tumors diagnosis: recent advances. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 665-674. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Levkovska V.Y., Zasipka L.G. Decision-making criteria and indicators for monitoring of sea water quality in the recreational zones. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 675-682. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Tarabrin A. A., Kushnir, A. S. Assessment of the state of aggregation of blood and its correction in patients with obstructive jaundice caused by malignant tumors of the hepatoduodenal zone = Оцінка агрегатного стану крові та його корекція у хворих з механічною жовтяницею, зумовленою злоякісними пухлинами гепатодуоденальної зони. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 683-698. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Yevstafiev V. N., Netudykhatka O. Yu., Gozhenko S.A., Zukow W. Electromagnetic radiation on board the ships and morbidity of shipboard personnel and radiomen = Электромагнитные излучения на судах, заболеваемость плавсостава и радиооператоров. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 699-710. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Dzięgiel Andżelika. Organizacja toruńskich imprez biegowych w opinii uczestników turystyki sportowej = The organization of running events in Torun according to participators of sport tourism. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 711-728. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Grygus Igor, Maistruk Mykola. The present state of chronic obstructive lung disease = Obecny stan przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 729-744. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Rzayeva A. J., Agayeva K.F., Mamedbeyli A.K. Comparative valuation of the epidemiological characteristics and survival after myocardial infarction and stroke in railroad Azerbaijan = Сравнительная оценка эпидемиологической характеристики и выживаемости после инфаркта миокарда и инсульта у железнодорожников Азербайджана. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 745-754. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Chwiałkowska Agnieszka. Rola aplikacji o charakterze społecznościowym w promocji aktywności fizycznej = The role of social networking applications in the promotion of physical activity. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 755-768. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Klimczyk Mariusz, Kończalski Radosław, Klimczyk Agata. Poziom rozwoju morfologicznego i motorycznego dzieci wiejskich i miejskich w wieku 14-15 lat z Gimnazjum nr 24 w Toruniu i Gimnazjum w Cierpicach = The level of development of the morphological and was pursuing urban and rural children aged 14-15 years of middle school No. 24 in Toruń, and high school in Cierpicach. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 769-782. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Parnytska Olga. Morphology of luminanal epithelium in women with hyperplastic processes of the endometrium. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 783-788. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pańczik Maciej, Zukow Walery. Skuteczność procesu szkolenia biegacza amatora w rocznym makrocyklu = The effectiveness of the training process, an amateur runner in the annual macrocycle. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Szark-Eckardt Mirosława Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900578. RSW. Radom. 2014. 789-796. ISBN 9781329900578. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education, Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation. Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  4
  views in local repository
  62
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  ZENODO 2 31
  Zenodo 2 31
Share - Bookmark

 • Download from
  ZENODO via ZENODO (Book, 2014)
 • Cite this publication