Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561

Book OPEN
Pleshko, E A. et al. (2014)

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 Scientific Council prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland), dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland), dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland), dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) Editorial Board Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland), Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic), Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova (Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland), Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy (Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland), Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland) Advisory Board Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland), Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic). Reviewers: prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland), dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) E d i t o r s - i n - C h i e f Anatoliy Gozhenko Walery Zukow C o - e d i t o r s Radosław Muszkieta Marek Napierała A s s o c i a t e E d i t o r s Iwona Czerwinska Pawluk Mariusz Klimczyk Mirosława Cieślicka Adam Szulc S e c r e t a r y Bartłomiej Niespodziński © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper" Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl ISBN 9781329900561 Liczba znaków: 1 116 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 182 x 1 000 znaków (ryczałt) = 182 000 znaków. Razem: Liczba znaków: 1 298 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 32,45 arkuszy wydawniczych. Number of characters: 1 116 000 (with abstracts). Number of images: 182 x 1000 characters (lump sum) = 182 000 characters. Total: Number of characters: 1 298 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 32,45 sheet publications. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46140 Content: Introduction ........................................................................................................................................................... 5 Pleshko E A. The use of information technology in medical prevention of aggressive driving behavior = Использование информационных технологий в медицинской профилактике агрессивного поведения водителей. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 7-14. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Jaworska Iwona, Wrońska Irena. Factors influencing decisions about education in the bridging study in a group of professional nurses = Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o kształceniu w systemie studiów pomostowych w grupie zawodowej pielęgniarek. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 15-30. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Мykhaylovа Н., Prusik K., Prusik Ka., Grygus I. Modern approaches to organization of physical rehabilitation of children with congenital clubfoot = Współczesne podejście do organizacji procesu rehabilitacji dzieci z wrodzoną stopą końsko-szpotawą. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 31-40. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gladchuk I. Z., Nazarenko O. Ya., Zukow W., Nalazek A. Peculiarities of postoperational period of patients with intraperitoneal bleeding of genital origin = Особености послеоперационного периода у пациенток с внутрибрюшными кровотечениями генитального происхождения. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 41-54. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Czerwiński Mateusz, Boniek Agnieszka, Sokołowski Remigiusz, Zukow Walery. New trends in the treatment of type 2 diabetes = Nowe trendy w leczeniu cukrzycy typu 2. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 55-76. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Draguła Joanna, Konopacki Adrian, Kwaśniewska Magdalena, Sokołowski Remigiusz, Zukow Walery. The use of surgical cytoreduction in combination with Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) in the treatment of cancerous peritonitis in patients with gastric cancer or colon cancer = Zastosowanie chirurgicznej cytoredukcji w połączeniu z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii (HIPEC) w leczeniu rakowatości otrzewnej u pacjentów z rakiem żołądka lub jelita grubego. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 77-86. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Selskyy P R. Optimization of the hypertension course prognosis at the primary level based on correlation indices and multiparameter neural network clasterization = Оптимизация прогнозирования течения артериальной гипертензии на первичном уровне на основе корреляционных показателей и многопараметрической нейросетевой кластеризации. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 87-96. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Napierała Marek, Szark-Eckardt Mirosława, Kuska Michalina, Żukowska Hanna, Zukow Walery. Somatic and motor skills of boys in secondary schools in Bydgoszcz against their peers nationwide research = Cechy somatyczne i motoryka chłopców z bydgoskich gimnazjów na tle badań ogólnopolskich rówieśników. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 97-112. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Daroszewska Magdalena, Ferenc Sylwia, Sokołowski Remigiusz, Sysakiewicz Martyna, Buda Kamil, Zukow Walery. Radiation protection in medicine. Doses in radiology = Ochrona radiologiczna w medycynie. Dawki w radiologii. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 113-124. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Buda Kamil, Daroszewska Magdalena, Ciesielska Natalia, Sokołowski Remigiusz, Ferenc Sylwia, Sysakiewicz Martyna, Zielińska Izabela, Zukow Walery. The guidelines of the European Society of Hyperbaric Medicine, the Society of Underwater and Hyperbaric Medicine and the National Health Fund Polish Republic on a hyperbaric oxygen therapy (HBOT) in 2013 = Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Medycyny Hiperbarycznej, Towarzystwa Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej i Narodowego Funduszu Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej na temat leczenia za pomocą hiperbarycznej terapii tlenowej na rok 2013. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 125-134. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Shuhtin V. V., Goydyk V. S., Shuhtina I. M., Zukow W. Skinpathology in HIV-infected patients in Odessa region of Ukraine = Патология кожи у ВИЧ-инфицированных больных в Одесской области. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 135-154. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kozestańska-Oczkowska Monika, Wrońska Irena. The knowledge of the Radom Region Teachers on glaucoma = Wiedza nauczycieli szkół regionu radomskiego na temat jaskry. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 155-168. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kędzierski Miłosław, Pezala Małgorzata, Napierała Marek, Zukow Walery. Somatic features of junior high school rowers from RTW Club LOTTO Bydgostia in Bydgoszcz = Cechy somatyczne wioślarzy w wioślarzy w wieku gimnazjalnym z klubu RTW LOTTO Bydgostia W Bydgoszczy. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 169-190. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kędzierski Miłosław, Pezala Małgorzata Napierała, Marek, Zukow Walery. Targeting motor skills in junior high school rowers from RTW club LOTTO Bydgostia in Baydgoszcz = Ukierunkowane zdolności motoryczne wioślarzy w wieku gimnazjalnym z klubu RTW Lotto Bydgostia w Bydgoszczy. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 191-216. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Lubińska Anna, Popie Aneta, Sokołowski Remigiusz, Ciesielska Natalia, Kurek Katarzyna, Kowalewska Agata, Krzywińska Olga, Zukow Walery. Diagnosis of the frailty syndrome = Diagnostyka zespołu kruchości. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 217-232. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Garczyński Wojciech, Lubkowska Anna, Dobek Aleksandra. The use of Kinesiology Taping in sport = Zastosowanie metody kinesiology tapingu w sporcie. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 233-246. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Zaporozhan V. N., Tarabrin O. A., Salekh E. N., Gavrichenko D. G. Changes in the hemostasis system developing during pregnancy. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 247-252. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Selskyy P R. The results of the blood pressure indices analysis as token inclusion to vulnerable groups of developing the progression in patients with hypertension based on the ROC-curve research = Результати аналізу показників артеріального тиску в якості маркерів включення до груп ризику розвитку ускладнень у хворих з гіпертензією на основі дослідження ROC-кривої. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 253-260. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kozestańska-Oczkowska Monika, Wrońska Irena. The demand for support in the group of people suffering from glaucoma = Zapotrzebowanie na wsparcie w grupie chorych na jaskrę. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 261-278. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Dolomatov S. I., Kubyshkin А. V., Kutia S. A., Zukow W. Role of thyroid hormones in fishes. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 279-296. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Dolomatov Sergey, Kubyshkin Аnatoliy, Sataieva Tatiana, Zukow Walery. The reaction of rat kidney to acute stress solution of sodium chloride in normal and occasional abuse of thyroid status. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 297-308. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gozhenko A. I., Kovalevskaya L. A., Gorbenko T. N., Zukow W. Correction of renal dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease = Корекція порушення функції нирок у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 309-324. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Kucher O. V., Kovalevskaya L. A., Gozhenko A. I., Zukow W. A. Peculiarities of morphological characteristics of the gastric mucosa and duodenal ulcer in patients with chronic obstructive pulmonary disease = Особливості морфологічної характеристики слизової шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 325-338. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Gozhenko А. I., Levchenko E. M., Levitsky A. P. The hepatoprotective effect of quertulin in rats with disbiosis after high-fat diet = Гепатопротекторна дія квертуліну у щурів з дисбіозом, які отримували високожировий раціон. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 339-346. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Atmazhov I. D. Study of the mineral structure of the oral fluid in patients with chronic diseases of the salivary glands using different fixed dentures. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 347-356. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Smolarz Łukasz, Zukow Walery. Special and physical fitness of footballers at age of 13. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 357-368. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Popovych I L, Zukow W, Krugliy Ye Z, Korolyshyn T A, Petrov V A. Implication of harmony conception for quantitative estimation of perfection of living organisms = Применение концепции гармонии для количественной оценки совершенства живых организмов. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 369-406. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Klimczyk Mariusz, Klimczyk Agata, Kończalski Radosław, Zukow Walery. Somatic and motor development of urban and rural children aged 14-15 years in the selected schools. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 407-416. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Grygus Igor, Jewtuch Mykoła. The impact of the proposed methodology of physical education on the functional state of students = Wpływ zaproponowanej metodyki wychowania fizycznego na stan funkcjonalny studentów. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 417-426. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna, Stankiewicz Błażej, Ireneusz Chiliński, Kortas Jakub, Zukow Walery. The reaction of the body to the extreme efforts of amateur runners in the men's 100 kilometers = Reakcja organizmu na extremalny wysiłek biegaczy amatorów podczas biegu na 100 kilometrów. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 427-446. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Łukasz Bielawa, Cieślicka Mirosława, Kortas Jakub, Zukow Walery. The structure and the dynamics of training loads by runners on the orientation of the master class during sports events = Struktura i dynamika obciążeń treningowych realizowanych przez biegaczy na orientację klasy mistrzowskiej podczas zgrupowań sportowych. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 447-472. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Prusik Krzysztof, Prusik Katarzyna, Bracha Marta, Kortas Jakub, Zukow Walery. The impact of a six-month training-oriented health physically fit women aged 48 years old with multiple sclerosis = Wpływ sześciomiesięcznego ukierunkowanego treningu zdrowotnego na sprawność fizyczną kobiety w wieku 48 lat chorej na stwardnienie rozsiane. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 473-488. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Iermakova Tetiana. Health culture of schoolchildren in the context of the modern views of polish pedagogues. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Falkowski Jan Ed., Żukowska Hanna Ed., Pilewska Wiesława Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900561. RSW. Radom. 2014. 489-502. ISBN 9781329900561. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education, Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation. Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  206
  views in local repository
  40
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  ZENODO 103 20
  Zenodo 103 20
Share - Bookmark

 • Download from
  ZENODO via ZENODO (Book, 2014)
 • Cite this publication