Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate

Article OPEN
Brodowicz-Król, Magdalena; Zarzycka, Danuta; Stadnicka, Sabina; Bartoń, Elżbieta;
(2016)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: issn: 2391-8306
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.59880
  • Subject: GV557-1198.995 | R | Education | Sports | Medicine | L | student, pielęgniarstwo, kompetencje zawodowe, holistyczne kompetencje zawodowe, student, nursing, competence, holistic competence.

Brodowicz-Król Magdalena, Zarzycka Danuta, Stadnicka Sabina, Bartoń Elżbieta. Holistyczne kompetencje zawodowe studentów pielęgniarskich studiów magisterskich = The holistic nursing professional competence of students graduate. Journal of Education, Health and Sport. 20... View more
Share - Bookmark