Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608

Book OPEN
Lewandowski, Andrzej et al. (2014)

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 1 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329900608 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Jan Falkowski Hanna Żukowska Mirosława Szark-Eckardt Wiesława Pilewska Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index http://journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2014 2 Scientific Council prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland), dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland), dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland), dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) Editorial Board Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland), Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic), Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova (Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland), Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy (Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland), Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland) Advisory Board Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland), Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic). Reviewers: prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland), dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) E d i t o r s - i n - C h i e f Anatoliy Gozhenko Walery Zukow C o - e d i t o r s Radosław Muszkieta Marek Napierała A s s o c i a t e E d i t o r s Iwona Czerwinska Pawluk Mariusz Klimczyk Mirosława Cieślicka Adam Szulc S e c r e t a r y Bartłomiej Niespodziński © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper" Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl ISBN 9781329900608 Liczba znaków: 1 072 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 120 x 1 000 znaków (ryczałt) = 120 000 znaków. Razem: Liczba znaków: 1 192 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 29,8 arkuszy wydawniczych. Number of characters: 1 072 000 (with abstracts). Number of images: 120 x 1000 characters (lump sum) = 120 000 characters. Total: Number of characters: 1 192 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 29,8 sheet publications. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.46665 3 CONTENT INTRODUCTION.................................................................................................................................10 INDIVIDUAL PROFESSIONAL PROPERTIES OF PHYSIOTHERAPISTS IN THE OPINION OF PATIENTS OF PRIVATE REHABILITATION CENTRE - RESEARCH REPORT Andrzej Lewandowski, Zuzanna Piekorz, Anna Srokowska, Szymon Piekorz, Monika Ciesielska................................................................................................................................ 11 DISTRIBUTION OF THE COMPRESSIVE FORCES ON THE PLANTAR SIDE OF THE FOOT OF THE EARLY SCHOOL CHILD Grzegorz Srokowski, Anna Srokowska, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek, Katarzyna Pilecka-Rybka, Agnieszka Radzimińska, Urszula Kaźmierczak, Agnieszka Krajnik ...............................................................................................................................26 ANALIZA NAPIĘĆ MIĘŚNIOWYCH U OSÓB Z ZESPOŁEM BÓLOWYM SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA PO ZASTOSOWANIU ELEKTROTERAPII HORYZONTALNEJ – DONIESIENIA WSTĘPNE Analysis of muscle tension in patients with upper spine pain syndrome after applying the horizontal electrotherapy - preliminary report Agnieszka Skopowska, Maciej Biernacki, Bartłomiej Niespodziński, Jakub Sinkowski, Małgorzata Łukowicz, Piotr Ożóg, Andrzej Pastwa ...........................................................................50 WSKAŹNIK MASY CIAŁA W KONTEKŚCIE NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW WYŻYWIENIA DZIECI Body mass index in the context of certain aspects of children's eating Ludmila Miklánková, Iva Klimešová, Petr Reich, Mirosław Górny..................................................68 4 PHYSICAL ACTIVITY AS A FORM OF PREVENTION AGAINST DRUGS USAGE AMONG ADOLESCENTS Petr Reich, Ludmila Miklánková, Zdeněk Rechtik ............................................................................83 SPORTS ACTIVITIES AS A PREVENTION OF DRUGS USING AMONG YOUNG PEOPLE Pavol Bartík, Jiří Michal, Štefan Adamčák ........................................................................................93 ALGORITHM FOR PHYSIOLOGICAL SPINAL CURVATURE WITHIN NORMATIVE RANGE Mirosław Mrozkowiak, Jurij Dobriański .........................................................................................102 OCENA SKUTECZNOŚCI TERAPII W ZESPOLE CIASNOTY PRZESTRZENI PODBARKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SONOTERAPII I KINEZYTERAPII Efficacy evaluation of ultrasound and kinesitherapy in patients with subacromial impingement syndrome Maciej Biernacki, Jakub Sinkowski, Agnieszka Skopowska, Monika Dekowska, Małgorzata Łukowicz, Dawid Natański, Adrianna Mielcarek .........................................................135 PREPARATION OF BACHELORS IN THE FIELD OF TRAINING “HUMAN HEALTH” IN UKRAINE Myroslav Dutchak .............................................................................................................................150 THE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND TECHNICAL PREPARATION OF 9-12 YEARS OLD GYMNASTS Andrzej Kochanowicz, Kazimierz Kochanowicz, Sławomir Różański, Dominika Wilczyńska ........................................................................................................................163 5 INTERPERSONAL FUNCTIONING IN INDIVIDUALS WHO PRACTISE EXTREME SPORTS AND THOSE WHO PREFER HAZARDOUS BEHAVIOUR Karol Görner, Janusz Zieliński, Adam Jurczak................................................................................178 DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE W DOLNYM ODCINKU KRĘGOSŁUPA A AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W CZASIE CIĄŻY Pain in the lower part of the spine and physical activity during pregnancy Dorota Rogala ....................................................................................................................................190 STAN ORAZ RÓŻNICE W SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ STUDENTEK PIERWSZEGO ROKU COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY State and differences of physical fitness of the first year female students in Collegium Medicum in Bydgoszcz Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Agnieszka Perzyńska, Tomasz Zegarski, Magdalena Weber-Rajek, ..................................................................................................................206 COORDINATION MOTOR ABILITIES OF THE BOYS AGED 9 - 12 TRAINING TENNIS Tomasz Waldziński ............................................................................................................................216 HEALTH TRAINING AND THE STRENGTH OF WOMEN AGED 60 - 69 YEARS Jakub Kortas, Łukasz Bielawa, Mirosława Cieślicka, Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik ..........237 HEALTH-ORIENTED CONSEQUENCES OF HATHA YOGA CLASSES AS EVALUATED BY SECOND YEAR TOURISM AND RECREATION STUDENTS AT UMK UNIVERSITY IN TORUŃ Zuzanna Piekorz, Irena Bułatowicz, Marcin Siedlaczek, Agnieszka Radzimińska, Grzegorz Srokowski, Katarzyna Janowiak-Maciejewska, Andrzej Lewandowski, Anna Srokowska ................................................................................................................................248 6 SIMULATIONS OF CREEP IN LYMPHEDEMATOUS TISSUE UNDER THE LOAD OF THE MODIFIED HARPENDEN CALIPER TIP Mariusz Kaczmarek, Waldemar L. Olszewski, Joanna Nowak, Bartosz Nowak, Marzanna Zaleska .............................................................................................................................259 OCENA MOŻLIWOŚCI RUCHOWYCH WIOŚLARZY NA RÓŻNYCH POZIOMACH SPORTOWYCH. PRÓBA WYBORU NAJWAŻNIEJSZYCH ZDOLNOŚCI KOORDYNACYJNYCH POTRZEBNYCH DO OSIĄGANIA WYSOKICH WYNIKÓW W SPORCIE The evaluation of movement capabilities among rowers on various sport levels. An attempt to select the most important coordination elements that are needed to achieve best results in sport Kamil Kaluziński, Michał Rychlicki .................................................................................................267 CZYNNIKI WARUNKUJĄCE ZACHOWANIA AGRESYWNE WŚRÓD MŁODZIEŻY Factors conditioning aggressive behavior among young people Aleksandra Daniluk, Agnieszka Kopeć, Paula Rajecka, Marta Stępień-Słodkowska................................................................................................................280 CHARAKTERYSTYKA LICZBOWA WYSOKOŚCI, MASY CIAŁA I WSKAŹNIKA BMI ORAZ SKŁADU CIAŁA ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH GIMNASTYKĘ SPORTOWĄ NA ETAPIE PODSTAWOWEGO I UKIERUNKOWANEGO SZKOLENIA SPORTOWEGO Characteristics numerical height, weight and BMI and body composition of gymnasts during the primary target training and sports Wiesława Pilewska, Robert Pilewski, Juraj Kremnický, Mariusz Zasada.......................................294 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH WŚRÓD MŁODZIEŻY – STUDIUM PRZYPADKU Physical activity and substance use among adolescents - case study Natalia Mataczyńska .........................................................................................................................308 7 EFFICACY OF LEARNING MOTOR ACTIVITIES BY HEARING-IMPAIRED GIRLS AND BOYS AS A FACTOR THEIR PHYSICAL ACTIVITY LEVEL Marta Wieczorek, Beata Kuriata ......................................................................................................321 WYCHOWANIE FIZYCZNE W PRZEDSZKOLACH GDAŃSKICH Physical education in nursery schools of Gdansk Magdalena Rokicka-Hebel ................................................................................................................337 RUGBY A SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z TETRAPLEGIĄ Rugby and physical fitness of people with tetraplegia Andrzej Lewandowski, Zuzanna Piekorz, Anna Srokowska, Katarzyna Gniadek, Monika Ciesielska............................................................................................................................................372 PŁEĆ I SEKSUALNOŚĆ W SPORCIE Gender and sexuality in sports Ewelina Kamasz.................................................................................................................................384 POSTAWY RODZICIELSKIE RODZICÓW DZIECI OTYŁYCH I Z NADWAGĄ Attitudes of obese and overweight children’s parents Hanna Liberska, Klaudia Boniecka ..................................................................................................396 BIOFIZYCZNE I ŚRODOWISKOWE PODSTAWY ANALIZY SKŁADU CIAŁA METODĄ BIA Biophysical and environmental basis of the analysis of body composition Adam Szulc ........................................................................................................................................410 8 EKONOMICZNE I SPOŁECZNE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORGANIZACJI PRZEZ POLSKĘ TURNIEJU UEFA EURO W ROKU 2012 The economic and social benefits for Poland of hosting UEFA EURO 2012 Tournament Jacek Woźniak, Marek Napierała ....................................................................................................428 GRY I ZABAWY JAKO FORMA KSZTAŁCENIA RUCHOWEGO Fun and Games as a form of motor learning Katarzyna Pietkun, Joanna Siminska, Maciej Nowacki, Krystyna Nowacka, Wojciech Hagner................................................................................................................................466 STABILNOŚĆ POSTURALNA MŁODYCH PIŁKARZY NA TLE RÓWIEŚNIKÓW NIEAKTYWNYCH FIZYCZNIE Postural stability of young football players against their physically inactive peers Piotr Biegański, Małgorzata Pyskir, Jerzy Pyskir, Ewa Trela, Wojciech Hagner ............................477 DANCE AS A PART OF EUROPEAN EDUCATIONAL SYSTEM. A PILOT REVIEW Tereza Vrbová, Jana Harvanová .......................................................................................................489 POSITIVE INFLUENCE OF SPORT ON DECREASE OF THE LEVEL OF THE AGGRESSIVENESS AMONG YOUNG PEOPLE Anna Eksterowicz ..............................................................................................................................498 9 THE IMPACT OF SESSIONS IN THE DEPRIVATION CHAMBER ON THE EMOTIONAL STATE OF AN INDIVIDUAL MONITORED WITH THE USE OF A PHOTOPLETHYSMOGRAPH Monika Naczk, Mariusz Zasada, Zdzisław Sybilski .........................................................................512 ROWING OF PEOPLE WITH DISABILITY - A FORM OF REHABILITATION OR WAY OF LIFE Wioślarstwo osób z niepełnosprawnością – forma rehabilitacji czy sposób na życie Marta Liniewska, Jan Mieszkowski, Bartłomiej Niespodziński, Agnieszka Radzimińska, Łukasz Pabianek................................................................................................................................539 10 Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education, Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation. Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care. © The Author(s) 2014. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Book, 2014)
  • Cite this publication