BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience - Rezumate in limba română

Article Romany OPEN
Bogdan Pătruţ;
(2010)

BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience CREIER. Cercetări Ample în Inteligenţă Artificială şi Neuroştiinţe ISSN 2067 – 3957 Volumul 1, Numărul 4 Octombrie 2010: „Toamna, 2010” www.brain.edusoft.ro Editor şef: Bogdan Pătruţ
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Article, 2010)
  • Cite this publication