Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002

Book OPEN
Radzimińska, Agnieszka et al. (2013)

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Radosław Muszkieta Marek Napierała Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index www.journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2013 Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu Radom University in Radom Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002 Edited by Iwona Czerwińska Pawluk Radosław Muszkieta Marek Napierała Walery Zukow http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/index www.journal.rsw.edu.pl https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=49068 https://pbn.nauka.gov.pl/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616 http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467 Open Access Radom 2013 Scientific Council prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. dr hab med. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. med.A. Svirskiy (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), dr I. M. Batyk (Poland), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. M. Charzynska-Gula (Poland), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr med. K. Cywinski (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. M. Dzierzanowski (Poland), dr med. M. Hagner-Derengowska (Poland), dr med. B. Jędrzejewska (Poland), dr med. U. Kazmierczak (Poland), dr med. K. Kiczuk (Poland), dr Z. Kwaśnik (Poland), dr med. T. Madej (Poland), dr med. E. Mikolajewska (Poland), dr D. Mikolajewski (Poland), dr med. B. Muszynska (Poland), dr med. A. Nalazek (Poland), dr med. N. Novikov (Ukraine), dr med. K. Nowacka (Poland), dr med. G. Polak (Poland), dr med. P. Prokopczyk (Poland), dr med. A. Radziminska (Poland), dr med. L. Sierpinska (Poland), dr Daves Sinch (Republic of India), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) Editorial Board Stefan Adamcak (Slovakia), Pavol Bartik (Slovakia), Elena Bend^kova (Czech Republic), Janusz Bielski (Poland), Krzysztof Buśko (Poland), Mirosława Cieślicka (Poland), Jerzy Eksterowicz (Poland), Włodzimierz Erdmann (Poland), Tomasz Frołowicz (Poland), Attila Gilanyi (Hungary), Igor Grygus (Ukraine), Halina Guła-Kubiszewska (Poland), Paweł Izdebski (Poland), Sergii Iermakov (Ukraine), Tetyana Iermakova (Ukraine), Jana Jurikova (Czech Republic), Vlastimila Karaskova (Czech Republic), Jacek Klawe (Poland), Mariusz Klimczyk (Poland), Alicja Kostencka (Poland), Frantisek Langer (Czech Republic), Eligiusz Madejski (Poland), Jiri Michal (Slovakia), Ludmila Miklankova (Czech Republic), Emila Mikołajewska (Poland), Viktor Mishchenko (Ukraine), Stanisław Mocek (Poland), Mirosław Mrozkowiak (Poland), Radosław Muszkieta (Poland), Anna Nalazek (Poland), Marek Napierała (Poland), Jerzy Nowocień (Poland), Piotr Oleśniewicz (Poland), Władysław Pańczyk (Poland), Wiesława Pilewska (Poland), Miroslava Pridalova (Czech Republic), Krzysztof Prusik (Poland), Krzysztof Sas-Nowosielski (Poland), Aleksandr Skaliy (Ukraine), Tetyana Skaliy (Ukraine), Ewa Sokołowska (Poland), Błażej Stankiewicz (Poland), Robert Stępniak (Poland), Aleksander Stuła (Poland), Naoki Suzuki (Japan), Mirosława Szark-Eckardt (Poland), Maciej Świątkowski (Poland), Hrychoriy Tereschuk (Ukraine), Hryhoriy Vasjanovicz (Ukraine), Mariusz Zasada (Poland), Tetyana Zavhorodnya (Ukraine), Walery Żukow (Poland), Hanna Żukowska (Poland) Advisory Board Zygmunt Babiński (Poland), Yuriy Briskin (Ukraine), Laszló Csernoch (Hungary), Kazimierz Denek (Poland), Miroslav Dutchak (Ukraine), Karol Gorner (Slovakia), Kazimierz Kochanowicz (Poland), Jerzy Kosiewicz (Poland), Stanisław Kowalik (Poland), Tadeusz Maszczak (Poland), Mikolaj Nosko (Ukraine), Jerzy Pośpiech (Poland), Eugeniusz Prystupa (Ukraine), Robert Szeklicki (Poland), Jitka Ulrichova (Czech Republic). Reviewers: prof. zw. dr hab. geo. Z. Babiński (Poland), doc. PaedDr. Elena Bendíková, PhD. (Slovakia), prof. zw. dr hab. med. T. Chumachenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. techn. R. Cichon (Poland), prof. zw. dr hab. med. N. Dragomiretskaya (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Ezhov (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. J. Falkowski (Poland), prof. zw. dr hab. med. A. Gozhenko (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. M. Grodzynskyi (Ukraine), prof. zw. I. Grygus (Ukraine), prof. zw. A. Gudyma (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. S. Gulyar (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. W. Hagner (Poland), prof. zw. dr hab. med. I. Karwat (Poland), prof. zw. dr hab. med. M. Kyryliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. Y. Limansky (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Mizin (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. B. Nasibullin (Ukraine), prof. zw. dr hab. geo. O. Obodovskyi (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Samosiuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. L. Shafran (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. I. Shmakova (Ukraine), prof. zw. dr hab. O. Sokolov (Ukraine), prof. zw. dr hab. med. V. Stebliuk (Ukraine), prof. zw. dr hab. S. Yermakov, (Ukraine), prof. dr hab. med. A. Avramenko, prof. dr hab. K. Buśko (Poland), dr hab. med. E. Gozhenko (Ukraine), prof. dr hab. H. Knapik (Poland), prof. zw. dr hab. geo. A. Melnik (Ukraine), prof. dr hab. R. Muszkieta (Poland), prof. dr hab. med. W. Myśliński (Poland), prof. dr hab. M. Napierała (Poland), prof. dr hab. M. Pastuszko (Poland), prof. dr hab. K. Prusik (Poland), prof. dr hab. M. Zasada (Poland), prof. dr hab. med. W. Zukow (Poland), dr I. M. Batyk (Poland), dr med. L. Butskaia (Ukraine), doc. dr n. med. V. Cherno (Ukraine), dr M. Cieślicka (Poland), dr med. I. Czerwinska Pawluk (Poland), dr biol. S. Dolomatov (Ukraine), dr med. N. Novikov (Ukraine), doc. dr A. Skaliy (Ukraine), dr T. Skaliy (Ukraine), dr B. Stankiewicz (Poland), dr med. E. Trela (Poland) E d i t o r s - i n - C h i e f Anatoliy Gozhenko Walery Zukow C o - e d i t o r s Radosław Muszkieta Marek Napierała A s s o c i a t e E d i t o r s Iwona Czerwinska Pawluk Mariusz Klimczyk Mirosława Cieślicka Adam Szulc S e c r e t a r y Bartłomiej Niespodziński © The Author(s) 2012-2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002 of Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Poska, Radom University in Radom, Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Declaration on the original version. Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "paper" Zawartość tegoż czasopisma jest objęta licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Publishing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl Printing House: Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu, Radom University in Radom Str. Zubrzyckiego 2 26-600 Radom Tel.: +48 48 383 66 05 med.@rsw.edu.pl ISBN 9781329876002 Liczba znaków: 520 000 (ze streszczeniami i okładką). Liczba grafik: 70 x 1 000 znaków (ryczałt) = 70 000 znaków. Razem: Liczba znaków: 590 000 (ze streszczeniami, okładką i grafikami) = 14,75 arkuszy wydawniczych. Number of characters: 520 000 (with abstracts). Number of images: 90 x 1000 characters (lump sum) = 90 000 characters. Total: Number of characters: 590 000 (with abstracts, summaries and graphics) = 14,75 sheet publications. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45472 Content: Introduction .............................................................................................................................................................. 5 Radziminska Agnieszka, Srokowski Grzegorz, Bulatowicz Irena, Kazmierczak Urszula, Strojek Katarzyna, Baumgart Mariusz, Strzalkowski Daniel, Zukow Walery. Assessment of the pnf method influence on gait parameters improvement in persons with cerebral palsy = Ocena wpływu metody PNF na poprawę wybranych parametrów chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 7-24. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Radzimińska Agnieszka, Szyper Sebastian, Bułatowicz Irena, Srokowski Grzegorz, Kaźmierczak Urszula, Strojek Katarzyna, Kaliszewska Magdalena, Dzierżanowski Maciej, Zukow Walery. Prevention of flat feet in preschool children = Prewencja płaskostopia u dzieci w wieku przedszkolnym. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 25-40. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002 of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland. Brychczynska Maria, Trela Ewa, Nalazek Anna, Zukow Walery. Effect of physical therapy for the return function of upper limbs after severe injuries in women aged 40-60 years = Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na powrót funkcji kończyn górnych po przebytych urazach u kobiet w przedziale wiekowym 40-60 lat. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 41-56. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Bugaj Anna, Trela Ewa, Nalazek Anna, Zukow Walery. Evaluation to improve the physiotherapy treatment efficiency of patients with osteoarthritis of the hip joints = Próba oceny poprawy sprawności chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych po zastosowaniu zabiegów fizykoterapeutycznych. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 57-82. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia. The most common problems in activities of daily living in post-stroke patients = Najczęściej spotykane ograniczenia w wykonywaniu czynności codziennego życia po udarze. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 83-87. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia. The most common problems in wheelchair selection – own observations = Najczęściej spotykane błędy w doborze wózka dla niepełnosprawnych w świetle badań własnych. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 88-93. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia, Mikolajewski Dariusz. Role of brainstem within human body systems – computational approach = Rola pnia mózgu w ramach systemów ciała człowieka – podejście obliczeniowe. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 94-106. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Zagoroulko Alexandr, Novikov Nikolay, Usenko LV, Petrashenoc EV, Krishtaphor AA, Tsarev AV, Nenadyschuk VА, Mishonova LI. Resuits of imited clinical trials of ukrainian surfactant suzacrin in patients with acute lung injury syndrome. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 107-122. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia. Eclectic vs. Specific approach within contemporary neurological physiotherapy = Podejście eklektyczne a ścisłe we współczesnej fizjoterapii neurologicznej. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 123-132. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia. Biofeedback as the element of the neurorehabilitation = Biofeedback jako element rehabilitacji neurologicznej. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 133-144. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Novikov NYu, Glotov MA, Dzhansyz KN, Dontsova OV. The evaluation of clinical laboratory potential in diagnostics of lung surfactant deficiency. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 145-150. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Nowacki Maciej, Jundziłł Arkadiusz, Bieniek Miłosz, Jundziłł-Bieniek Ewa, Kloskowski Tomasz, Drewa Tomasz. The procedure of a patent application submitting, in the field of medical sciences and biotechnology – on an example, of a preliminary effects and hypothesis, of the hemostatic dressings with oncostatic action = Procedura składania wniosku patentowego w dziedzinie nauk medycznych i biotechnologicznych na podstawie uzyskanych dotychczas wyników i opracowanych hipotez, dotyczących opatrunków hemostatycznych o działaniu onkostatycznym. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 151-162. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikolajewska Emilia, Mikolajewski Dariusz. Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure - computational approach = Zaburzenia przytomności jako możliwy wynik upośledzonej aktywności pnia mózgu - podejście obliczeniowe. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 163-174. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Baqutayan Shadiya Mohamed, Gogilawani Wani, Mahdzir Akbariah Mohd, Sariyah Saidatul. Causes of breast cancer: comparison between the three races in Malaysia. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 175-185. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Butska Lidiia, Samosiuk Ivan. Puncture physiotherapy using biofeedback to express the relationship of monitoring and correction of disorders in persons working under conditions of high mental and physical stress. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 186-194. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikołajewska Emilia. Use of wheelchairs among patients after ischemic stroke = Wykorzystanie wózków dla niepełnosprawnych wśród pacjentów po udarze niedokrwiennym. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 195-203. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Mikołajewska Emilia. Incidence of bedsores in adult patients with neurological disorders = Występowanie odleżyn u dorosłych pacjentów neurologicznych. [in] Czerwińska Pawluk Iwona Ed., Muszkieta Radosław Ed., Napierała Marek Ed., Zukow Walery Ed. Annual Reports of Education, Health and Sport 9781329876002. RSW. Radom. 2013. 204-212. ISBN 9781329876002. 220 p. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland. Introduction We hope that a varied program of the Annual Reports of Education, Health and Sport will answer your expectations. We believe that the Annual Reports of Education, Health and Sport will contribute to raising the knowledge, skills and abilities of doctors, therapists, physiotherapists, nurses, psychologists, biologists, researchers, practitioners and health workers interested in rehabilitation, physiotherapy, tourism and recreation. Annual Reports of Education, Health and Sport, corresponding to the modern challenges of global health specialists collect articles from those areas of the leading centers of renowned foreign and domestic. Many of them present state of art in their field. This will be particularly valuable for young doctors in the specialization, and students. Welcome to familiarize yourself with this issue all relevant hazards and health, life and safety at work in tourism, recreation, rehabilitation, physiotherapy, nursing organization to work safely and missions in these conditions, the influence of environmental conditions on public health. Authors from abroad and the country will present an overview of contemporary challenges and solutions in these areas. The issue concerns the text of the wider work for human health, tourism, recreation, physiotherapy, nursing, wellness and rehabilitation, including the economics of health care. © The Author(s) 2013. This articles is published with Open Access at Annual Reports of Education, Health and Sport. RSW. Radom. Poland Open Access This articles is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes. Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
 • Metrics
  0
  views in OpenAIRE
  274
  views in local repository
  162
  downloads in local repository

  The information is available from the following content providers:

  From Number Of Views Number Of Downloads
  ZENODO 137 81
  Zenodo 137 81
Share - Bookmark

 • Download from
  ZENODO via ZENODO (Book, 2013)
 • Cite this publication