Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children

Article OPEN
Pudło, Hanna; Respondek, Malwina;
(2016)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: issn: 2391-8306
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.59761
  • Subject: GV557-1198.995 | R | Education | Sports | ciąża, dieta, programowanie żywieniowe, hipoteza Barkera, przewlekłe choroby niezakaźne, pregnancy, diet, nutritional programming, Barker hypothesis, chronic diseases. | Medicine | L

Pudło Hanna, Respondek Malwina. Programowanie żywieniowe - wpływ odżywiania kobiet w ciąży na zdrowie dziecka = Nutritional programming - the impact of nutrition of pregnant women on the health of their children. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(7):589-600... View more
Share - Bookmark