Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treatment of body statistics distortions

Article OPEN
Mrozkowiak, Mirosław; Żukowska, Hanna;
(2015)
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.19832
  • Subject: Dobre Krzesło | przestrzenne asymetrie postawy ciała | Good Chair | spatial asymmetries of body posture

Mrozkowiak Mirosław, Żukowska Hanna. Znaczenie Dobrego Krzesła, jako elementu szkolnego i domowego środowiska ucznia, w profilaktyce zaburzeń statyki postawy ciała = The significance of Good Chair as part of children’s school and home environment in the preventive treat... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Article, 2015)
  • Cite this publication