Telesnost i prikazi trudnoće u kasnom neolitu: antropomorfne figurine sa lokaliteta Vinča - Belo brdo

Conference object, Other literature type sr OPEN
Tripković, Ana; Radinović, Mihailo; Porčić, Marko; Stefanović, Sofija;
(2018)

Tokom iskopavanja naselja Vinča-Belo Brdo od 1908. do 1934. nađeno je više od 1000 predmeta figuralne plastike iz vremena vinčanske kulture. Figurine su do danas bile predmet više stilsko-tipoloških studija, a uobičajeno su tumačene kao predmeti kulta i umetnosti ili ka... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2018)
  • Funded by
  • Cite this publication