Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018

Report Latvian OPEN
Ija Trapezņikova; Māris Goldmanis; Ilze Koroļeva; Aleksandrs Aleksandrovs;
(2019)
  • Publisher: LU Filozofijas un socioloģijas institūts
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.2587219, doi: 10.5281/zenodo.2587218
  • Subject: Latvia | Generation and Gender Programme | life course analysis | demography | longitudinal research | family planning | health | subjective well-being | life satisfaction | paaudzes | demogrāfija | ģimene | dzīves gājums | socioloģija | veselība | subjektīvā labklājība | Latvija

Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus — citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem demogrāfiskajiem notikumiem un cikliem... View more
Share - Bookmark