publication . Other literature type . Report . 2019

Analītisks ziņojums

Trapezņikova, Ija; Māris Goldmanis; Koroļeva, Ilze; Aleksandrovs, Aleksandrs;
Open Access Latvian
  • Published: 21 Mar 2019
  • Publisher: Zenodo
  • Country: Latvia
Abstract
Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus — citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves galvenajiem demogrāfiskajiem notikumiem un cikliem vairāku paaudžu dzīvē, sākot jau no 1950. gadu vidus. Aptaujā tiek iegūta informācija par šādām tēmām: pāreja uz pieaugušo dzīvi (mācības un darbs, vecāku mājas atstāšana, pirmās partnerattiecības, jaunas ģimenes veidošana, labklājība un trūkums; kopdzīve un ģimenes stabilitāte (daudzveidīgās ģimenes formas, balanss starp darbu un ģimeni, pienākumu sadale starp vīriešiem un sievietēm, bērnu plāno...
Subjects
free text keywords: :SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Demography [Research Subject Categories], :SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Family research [Research Subject Categories], ģimene - paaudzes, ģimene - labklājība, Latvia, Generation and Gender Programme, life course analysis, demography, longitudinal research, family planning, health, subjective well-being, life satisfaction, paaudzes, demogrāfija, ģimene, dzīves gājums, socioloģija, veselība, subjektīvā labklājība, Latvija, Ija Trapeznikova, Maris Goldmanis, Aleksandrs Aleksandrovs, Ilze Koroleva
Related Organizations
Download fromView all 4 versions
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
ZENODO
Report . 2019
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2019
Provider: Datacite
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue