publication . Article . Other literature type . 2015

Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

Szadowska-Szlachetka, Zdzisława; Janczaruk, Marzena; Kijewska, Jadwiga; Starosławska, Elżbieta; Łuczyk Marta;
Open Access English
  • Published: 01 Mar 2015 Journal: Journal of Education (issn: 2391-8306, Copyright policy)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
Abstract
<strong>Szadowska-Szlachetka Zdzisława, Janczaruk Marzena, Kijewska Jadwiga, Starosławska Elżbieta, Łuczyk Marta. Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. </strong><strong>2015;5(3):91-102. ISSN 2391-8306. DOI: </strong><strong>10.5281/zenodo.16253</strong> <strong>http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%283%29%3A91-102</strong> <strong>https://pbn.nauka.gov.pl/works/548060</strong> <strong>http://dx.doi.org/10.528...
Subjects
free text keywords: GV557-1198.995, R, Education, Sports, zapotrzebowanie, Medicine, stomia jelitowa, L, wsparcie pacjenta
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Article . Other literature type . 2015

Analiza wsparcia oczekiwanego z ustaleniem jego dawców w odniesieniu do osób z wyłonioną stomią jelitową = Expected and received support as well as its providers at patients with emerged intestinal stoma

Szadowska-Szlachetka, Zdzisława; Janczaruk, Marzena; Kijewska, Jadwiga; Starosławska, Elżbieta; Łuczyk Marta;