Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

Article OPEN
Srokowski, Grzegorz ; Radzimińska, Agnieszka ; Weber-Rajek, Magdalena ; Piekorz, Zuzanna ; Siedlaczek, Marcin ; Jasionek, Agnieszka ; Srokowska, Anna ; Zukow, Walery (2015)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: (issn: 2391-8306)
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.42266
  • Subject: GV557-1198.995 | R | Education | Sports | fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga, physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance. | Medicine | L

Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resona... View more
Share - Bookmark