Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resonance on body balance of children with Cerebral Palsy

Article English OPEN
Srokowski, Grzegorz; Radzimińska, Agnieszka; Weber-Rajek, Magdalena; Piekorz, Zuzanna; Siedlaczek, Marcin; Jasionek, Agnieszka; Srokowska, Anna; Zukow, Walery;
(2015)
  • Publisher: Kazimierz Wielki University
  • Journal: Journal of Education (issn: 2391-8306)
  • Publisher copyright policies & self-archiving
  • Related identifiers: doi: 10.5281/zenodo.42266
  • Subject: GV557-1198.995 | R | Education | Sports | fizjoterapia MPD, rezonans stochastyczny, chód, równowaga, physiotherapy CP, stochastic resonance, gait, balance. | Medicine | L

Srokowski Grzegorz, Radzimińska Agnieszka, Weber-Rajek Magdalena, Piekorz Zuzanna, Siedlaczek Marcin, Jasionek Agnieszka, Srokowska Anna, Zukow Walery. Wpływ rezonansu stochastycznego na równowagę dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym = Influence of stochastic resona... View more
Share - Bookmark