publication . Other literature type . Conference object . 2018

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija;
Open Access Serbian
  • Published: 07 Jun 2018
  • Publisher: Zenodo
Abstract
Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije široko korišćene u svakodnevnoj kliničkoj praksi sa rastućim interesovanjem za antropološka istraživanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogućava 3D vizuelizaciju skeniranih zubnih i koštanih struktura. Postoje različite tehnike za preciznu procenu starosti zasnovane na zubnim parametrima. Cilj ove studije je bio da se proceni preciznost dve različite tehnike procene radiološke starosti, indeksa krunice zuba (TCI) i Kvaal metode. Uzorak se sastojao od 23 ekstrahovana jednokorena zuba osoba poznate starosti i pola. Zubi su prvo fotograf...
Funded by
EC| BIRTH
Project
BIRTH
Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC
  • Funder: European Commission (EC)
  • Project Code: 640557
  • Funding stream: H2020 | ERC | ERC-STG
Download fromView all 3 versions
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
Zenodo
Other literature type . 2018
Provider: Datacite
ZENODO
Conference object . 2018
Provider: ZENODO
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Other literature type . Conference object . 2018

Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija;