Upotreba savremenih radioloških tehnika u komparativnim dentalno-antropološkim studijama

Conference object, Other literature type sr OPEN
Petrović, Bojan; Kojić, Sanja; Penezić, Kristina; Vujkov, Sanja; Blagojević, Duška; Nešković, Isidora; Stefanović, Sofija;
(2018)

Digitalne radiografije zajedno sa kompjuterizovanom tomografijom (CBCT) su tehnologije široko korišćene u svakodnevnoj kliničkoj praksi sa rastućim interesovanjem za antropološka istraživanja zbog neinvazivne prirode intraoralnih radiografskih tehnika i slike koja omogu... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2018)
  • Funded by
  • Cite this publication