Laboratorijske vežbe iz električnih merenja, vežba broj 6: Frekvencijske karakteristike

Lecture Serbian OPEN Record in preview

<p>Vežba se sastoji iz dva dela. U prvom delu vežbe studenti snimaju frekvencijske karakteristike (amplitudsku i faznu) impedanse različitih elemenata i spojeva elemenata. Od studenata se očekuje da su savladali merenje modula i faze impedanse obrađeno u vežbi 4, utvrđe... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Lecture)
  • Cite this publication