Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån : En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån

Bachelor thesis, Article, Other literature type Swedish OPEN
Lindkvist, Phillipa;
(2018)
  • Publisher: Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, Rättsvetenskap
  • Identifiers: doi: 10.5281/zenodo.1175284, doi: 10.5281/zenodo.1175283
  • Subject: konsumentkrediter | snabblån | lån utan säkerhet | Affärsrätt | skuldsättningsproblematik | korttidslån | överskuldsättning | smslån | sms-lån | Commercial and company law | ekonomi | privatlån | konsumentkredit | konsumentkrediträtt

Through certain exceptions in the Swedish regulation on credit agreements for consumers, a new form of instrument for credits has arisen on the national market. The instrument, which is most commonly known as easy credits and was first seen on the Swedish market for con... View more
Share - Bookmark