publication . Book . Other literature type . 2017

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Боровик, Андрій; Borovyk, Andrii;
Open Access
  • Published: 31 Jul 2017
Abstract
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практичних проблем спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини. Проаналізовано понятійний апарат дослі-джуваного «заохочувального» інституту і його відповідність основним принципам кримінального права та міжнародно-правовим стандартам. Зважаючи на зарубіжний досвід, сформульовано пропозиції з удоско-налення чинного кримінального законодавства України в частині, яка визначає порядок, умови і підстави застосування звільнення від кри-мінальної відповідальності за корупційні злочини. Робота становить інтерес для працівників правоохоронних органів, науковців, аспірантів (ад’юнкт...
Subjects
free text keywords: корупційні злочини, звільнення від кримінальної відповідальності, інституту звільнення від кримінальної відповідальності, Corruption crimes, criminal liability, принципи кримінального права, заохочувальні норми, Institute of release from criminal liability
Download fromView all 2 versions
ZENODO
Book . 2017
Provider: ZENODO
Zenodo
Other literature type . 2017
Provider: Datacite
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue
publication . Book . Other literature type . 2017

Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за корупційні злочини

Боровик, Андрій; Borovyk, Andrii;