Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = Civil liability of a paramedic in case of a medical error

Article, Other literature type English OPEN
Mikos, Marcin; Juszczyk, Grzegorz; Czerw, Aleksandra;
(2017)

<strong>Mikos Marcin, Juszczyk Grzegorz, Czerw Aleksandra. Odpowiedzialność cywilna ratownika medycznego za błąd medyczny = </strong><strong>Civil liability of a paramedic in case of a medical error. </strong><strong>Journal of Education, Health and Sport. </strong><str... View more
Share - Bookmark