Χύτευση της προτομής του Καθ. Α. Προκοπίου

Research OPEN
Aim. Koroneos; G.-Fivos Sargentis;
(2005)

Η προτοµή του Καθ. Α. Προκοπίου είναι δηµιουργία του γλύπτη Θ. Απάρτη. Η προτοµή ανήκει στον υιό του, Αν.Καθ. κ. Γ. Προκοπίου. Στα πλαίσια της αποκατάστασης της φυσιογνωµίας του κτηρίου της Ιστορικής Πρυτανείας του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ο Αν. Καθ. κ. Γ. Προκοπίου ε... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Research, 2005)
  • Cite this publication