Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon

Article OPEN
Strojek, Katarzyna; Piekorz, Zuzanna; Kaźmierczak, Urszula; Strączyńska, Agnieszka; Zukow, Walery;
(2016)

Strojek Katarzyna, Piekorz Zuzanna, Kaźmierczak Urszula, Strączyńska Agnieszka, Zukow Walery. Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):147-1... View more
Share - Bookmark