Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon

Article OPEN
Katarzyna Strojek; Zuzanna Piekorz; Urszula Kaźmierczak; Agnieszka Strączyńska; Walery Zukow;
(2017)

Strojek Katarzyna, Piekorz Zuzanna, Kaźmierczak Urszula, Strączyńska Agnieszka, Zukow Walery. Etiologia i patomechanizm uszkodzenia ścięgna Achillesa = The etiology and patomechanizm damage to the Achilles tendon. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(11):147-1... View more
Share - Bookmark