Sistem Pengurusan Tempat Letak Kereta dan Halaan Pintar

Conference object Malay OPEN
Noor Fazilah Fazreen Abdul Rani; Sawal Hamid Md Ali;
(2018)

Projek sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar bertujuan untuk memudahkan pemandu mencari lot tempat letak kereta di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) dan Fakulti Undang-Undang (FUU), UKM. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengesan kehadiran kend... View more
Share - Bookmark

  • Download from
    ZENODO via ZENODO (Conference object, 2018)
  • Cite this publication