Sixtieth anniversary of Ziegler-Natta catalysts and stereospecific polymerization

Article Croatian OPEN
Janović, Zvonimir; Veksli, Zorica;
(2015)
  • Publisher: Hrvatsko dru�tvo kemijskih in�enjera i tehnologa (HDKI)
  • Identifiers: doi: 10.15255/KUI.2014.016
  • Subject: Chemical Engineering

Prikazana je povijest otkrića, razvitak i mogućnosti organometalnih katalizatora i stereoselektivnih polimerizacija α-olefina, diena i brojnih vinilnih monomera od Karla Zieglera i Giulia Natte šezdesetih godina 20. stoljeća. Smatraju se najznačajnijim otkrićima u podru... View more