Biskup Adolf Piotr Szelążek w Zamku Bierzgłowskim (1946-1950)

Book Polish OPEN
Rozynkowski, Waldemar;
(2018)
  • Subject: Biskup Adolf Piotr Szelążek | Diecezja Łucka | Diecezja Łucka na Wołyniu | Biskup Wygnaniec | Zamek Bierzgłowski | Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Kuria Biskupia w Zamku Bierzgłowskim | Diecezja Chełmińska | Biskup Kazimierz Kowalski | parafia św. Jakuba w Toruniu | Ks. Jan Szych | Ks. Władysław Bukowiński | Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej | Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej | Karol Górski | Stoczek Łukowski | Biskup Czesław Kaczmarek | Prymas Stefan Wyszyński | Św. Teresa od Dzieciątka Jezus | Kult św. Teresy od Dzieciątka Jezus | Ks. Stanisław Kobyłecki | Ks. Stanisław Wojas | Ks. Stanisław Figielski | Kardynał Adam Sapieha | Prymas August Hlond | Ks. Gustaw Jełowicki | Rychnowo | Karmelitanka m. Agnieszka od Jezusa | Lisieux | Biskup Ignacy Świrski | Wydarzenia na Wołyniu w 1943 roku | Antoni Ponikowski | Pamięć kapłanów łuckich | Proces beatyfikacyjny biskupa Adolfa Piotra Szelążka

Od kilku lat niezwykle dynamicznie rozwijają się badania nad życiem i posługą ordynariusza diecezji łuckiej na Wołyniu biskupa Adolfa Piotra Szelążka (1865-1950). Związane jest to na pewno z podjętymi staraniami o wyniesienie biskupa na ołtarze. Dnia 9 lutego 2010 roku ... View more
Share - Bookmark