Otwartoźródłowe aplikacje CMS w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym: Joomla!, Omeka, SubjectPlus, a może Xibo?

Article Polish OPEN
Piotrowski, Dominik Mirosław;
(2016)
  • Publisher: Ebib
  • Subject: Content Management Systems | CMS | zarządzanie treścią | usługi biblioteczne | Open source | Open access | biblioteki naukowe | system biblioteczno-informacyjny

Systemy zarządzania treścią (ang. content management systems, CMS) to aplikacje sieciowe odpowiedzialne za gromadzenie, zarządzanie i publikowanie różnych typów elektronicznej treści. Celem artykułu jest wskazanie na wybrane CMS typu open source w kontekście ich impleme... View more
Share - Bookmark