Przestrzeń liturgiczna w kaplicach krzyżackich domów zakonnych w Prusach - zarys problematyki

Article Polish OPEN
Rozynkowski, Waldemar; (2018)
  • Subject: Zakon krzyżacki | Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach | Krzyżackie domy zakonne | Kaplice krzyżackie | Liturgia w zakonie krzyżackim

Z założenia każdy krzyżacki dom zakonny pełnił przede wszystkim funkcje klasztorne. Chociaż w historiografii dominuje akcentowanie cech warownych tych miejsc, to jednak nie możemy mieć wątpliwości, że krzyżacki zamek tworzył wybraną przestrzeń, która miała ułatwić zakon... View more
Share - Bookmark