Wielogłos- integracja uchodźców w polskich gminach

Report Polish OPEN
Goszczyński, Wojciech; Wyciechowski, Przemysław; Baczyński-Sielaczek, Rafał; Suchomska, Joanna; Ślebioda, Krzysztof; Rypa, Dominika; Bartosik, Łukasz; Stankowska, Joanna; Wróblewski, Michał; Paluszek, Anna; Kopczyńska, Żaneta;
(2017)
  • Subject: Uchodźcy | integracja | społeczność lokalna | polityka państwa

Raport dotyka problemu przygotowania Polski oraz wybranych społeczności lokalnych do integracji przebywających na jej terenie uchodźców. Łączy wyniki ilościowych i jakościowych badań terenowych z ekspercką oceną mocnych i słabych stron funkcjonujących systemów integracj... View more
Share - Bookmark