Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa

Article Polish OPEN
Łażewski, Marek; Zator, Krzysztof;
(2004)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: rozkłady alfa-stabilne | miara spektralna | sferyczne szeregi Fouriera

In this paper we study the relationship between multivariate a-stable probability distributions and their spectral measure. Analytical method based on nonabelian harmonic analysis is used to express the spectral measure using spherical harmonics on the sphere. Alfa-s... View more
Share - Bookmark