Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne obszarów przemysłowych w miastach brytyjskich. Przykład Doków w Londynie

Article Polish OPEN
Kaczmarek, Sylwia (1999)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Materiały wykorzystane w tym opracowaniu autorka zebrała w Londynie podczas wizyty studialnej w Wielkiej Brytanii, finansowanej przez British Council, która odbyła się w październiku 1994 r. Recently the main aspect of British spatial and economic planning was ... View more
Share - Bookmark