Enterprise as an Institution in Poland

Article English OPEN
Jaśkiewicz, Włodzimierz; (1991)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Artykuł opisuje przemiany modelu przedsiębiorstwa w kontekście warunków jego funkcjonowania w systemie polityczno-gospodarczym. Dominacja celów politycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz cechy stworzonego po wojnie modelu organizacji społecznej znal... View more
Share - Bookmark