Pozarolnicza działalność gospodarcza w gminie Uniejów

Article Polish OPEN
Kowalski, Michał;
(2015)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: Uniejów | struktura pozarolniczej działalności gospodarczej | małe miasta | Uniejow | structure of non-agricultural activities | small town

Przedmiotem niniejszego artykułu jest struktura i potencjał gospodarczy pozarolniczej działalności w gminie Uniejów. Struktura gospodarcza została zaprezentowana w ujęciu przestrzennym w relacji miasto–wieś oraz gmina Uniejów–małe miasta regionu. W opracowaniu ukazany z... View more
Share - Bookmark