publication . Article . 2002

"Polnische Patrioten?" Einige Anmerkungen zum frühen Polenbild in Westpreußen um 1700

Steffen, Frank;
Open Access German
  • Published: 01 Jan 2002
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
Poniższa praca odnosi się głównie do tezy Huberta Orłowskiego, według której „niemiecka dyskusja o Polsce miała legitymujące, nic do pominięcia znaczenie dla wynalezienia niemieckiego narodu”. Wobec rozmiarów i rozdrobnienia społeczno-wyznaniowego Rzeszy Niemieckiej ok. 1700 r. temat ten ograniczony jest do Prus Zachodnich i głównego problemu (teoria państwowości, religia, historia) debaty o przyczynach funkcjonowania powstałego obrazu Polski. Koncentracja na Prusach Zachodnich wynika z modalnego charakteru, jaki musiał mieć „problem Polski” jako odzwierciedlenie procesów tworzenia się granic na danym obszarze, którego niemiecki rejon kulturalny miał polską przy...
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue