Nauczanie sprawności komunikacyjnych w grupach ekonomicznych

Article Polish OPEN
Wielkiewicz-Jałmużna, Dorota;
(2013)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: sprawność | komunikacja | kompetencja | język | rozumienie | czytanie | mówienie | pisanie | słuchanie | tekst | cudzoziemiec | interakcja | mediacja | skill | communication | competence | language | reading | speaking | writing | listening | text | foreigner | interaction | mediation

Celem nauczania języka polskiego w grupach ekonomicznych jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji uczących się. Kluczowe znaczenie mają umiejętności receptywne czyli rozumienie ze słuchu i czytanie. Istotne znaczenie ma również nauczanie sprawności produktywny... View more
Share - Bookmark