Przyczyny kryzysu finansowego z lat 2007-2008 na rynku amerykańskim

Article Polish OPEN
Serwach, Tomasz;
(2011)
  • Publisher: Instytut Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
  • Subject: kryzys finansowy | rynek kredytów substandardowych | polityka pieniężna | międzynarodowe przepływy kapitału | regulacje rynku finansowego

The 2007-2008 financial crisis is seemed to be biggest economic crisis since the Great Depression of 1929-1933. The root cause of the crisis was the collapse of subprime mortgage market. The reasons of the prior credit boom, however, are not fully understood. T... View more
Share - Bookmark