WYKORZYSTANIE METODY DAVE’A BERKUSA DO ANALIZY POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO FIRM START-UP W POLSCE

Article Polish OPEN
Gemzik-Salwach, Agata;
(2014)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Journal: issn: 0208-6018, eissn: 2353-7663
  • Subject: start-up, innowacyjność, venture capital | Marketing. Distribution of products | HG1-9999 | HF5410-5417.5 | Finance

Celem niniejszego artykułu była ocena potencjału rozwojowego firm start-up w Polsce. W artykule przedstawione zostały metody oceny przedsiębiorstw start-up oraz wyniki badań własnych poświęconych potencjałowi firm start-up w Polsce. Pierwszą część artykułu stanowi opis ... View more
Share - Bookmark