Oszacowanie efektów zewnętrznych stosowania wybranych OZE w elektrociepłowni, w kontekście spełniania celów środowiskowych

Article Polish OPEN
Ciechelska, Agnieszka; Pol, Małgorzata Maria;
(2015)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Related identifiers: doi: 10.18778/1429-3730.40.02
  • Subject: Alternative Energy source (municipality waste, biomass) | valuation of environmental effects | Alternatywne źródła energii (odpady komunalne, biomasa) | szacowanie efektów środowiskowych | Q42 | Q41 | Q51

Estimating the effects of external application of selected renewable energy source using in the power plant, in the context of meeting the environmental objectives Increasing problems associated with greenhouse gas emissions, resource management, and increasing the amou... View more
Share - Bookmark