Ocena stylów kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP wyniki badań

Article Polish OPEN
Mrówka, Jerzy;
(2013)
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

In the theory of management sciences the beginning of the 21st century is the time of evolution from strategic management to knowledge management in knowledge-based organizations [Mikuła 2006, pp. 15-39]. Meanwhile, in the Polish economic and administrative realit... View more
Share - Bookmark