publication . Article . 1996

Rola kształcenia specjalistycznego w przygotowaniu merytorycznym i komunikacyjnym cudzoziemców

Mazur, Jan;
Open Access Polish
  • Published: 01 Jan 1996
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • Country: Poland
Abstract
Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue