Kazimirus, Dei gracia rex Poloniae etc. Rozważania o wielkości ostatniego Piasta na polskim tronie

Part of book or chapter of book Polish OPEN
Szadkowski, Kamil;
(2016)

Książka jest zbiorem tekstów prezentujących szeroki wachlarz zagadnień dotyczących historii średniowiecznej Polski i Europy. W czterech działach ‒ na wybranych, konkretnych przykładach ‒ podjęto tematykę dotyczącą monarchów i ich rodzin, społeczeństwa i jego poczynań, s... View more
Share - Bookmark